Logo

De rouwbetuigingen

Photo 576065De heer Philemon Van Speybroeck
Ons oprecht medeleven bij het overlijden van jullie papa/pépé Philemon.
Veel sterkte !
Photo 576065De heer Philemon Van Speybroeck
Onze oprechte deelneming bij het verliezen van jullie dierbare.
Photo 574751De heer Jaak Van den Borre
Wij betuigen onze gevoelens van diep medeleven bij dit droevig afscheid.
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Mogen de mooie herinneringen de pijn van het verlies verzachten.
Photo 574751De heer Jaak Van den Borre
Het bestuur van de oudleerlingenbond wil langs deze weg haar blijken van deelneming overbrengen bij het overlijden van Jaak. Wij zullen hem blijven herinneren als een minzaam man. Bedankt Jaak voor al wat je hebt gedaan voor de leerlingen van het PTI Eeklo.
Photo 575055Mevrouw Josée De Roo

Oprechte deelneming bij het zwaar verlies die U treft.
Wij wensen U van harte veel sterkte toe.
Photo 575423Mevrouw Jeanine Vander Vennet
Marcel, Myriam, Marianne, Marnix, Kurt en Els,
Jarenlang hebben we vlak naast mekaar gewoond en hebben jullie ma gekend als een hardwerkende, liefdevolle en zorgzame moeder. Het zal moeilijk zijn deze scherpe kant van het leven te dragen. We wensen jullie veel sterkte om dit zware verlies ooit een plaats te kunnen geven.
Caroline Stuyvaert en familie
Photo 574751De heer Jaak Van den Borre
lieve Jaak, samen met u hebben we meer dan een jaar het contactkoor in Sint-Elisabeth mogen leiden. Wat hebben we plezier gemaakt. Wat waren we blij met al die lachende blijde gezichten na en tijdens het zingen.Je kon er zo een vrolijke draai aan geven door liedjesteksten te veranderen; Dank voor de vele mooie momenten,ik zal je missen niet alleen als leermeester maar ook als warme , lieve mens, Het ga je goed Jaak, je zal altijd in mijn gedachten zijn als er gezongen wordt!!Jouw naam zal nog veel uit mijn mond komen als respectvol aandenken aan jou!
Photo 575423Mevrouw Jeanine Vander Vennet
Onze oprechte deelneming.Veel sterkte aan ieder die Jeanine genegen zijn.

Kurt&Hilde Martens- Herremans
Photo 575423Mevrouw Jeanine Vander Vennet
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie (schoon)moeder .
Koester de mooie momenten in jullie hart...
Gilbert en Josee.
Photo 575423Mevrouw Jeanine Vander Vennet
Beste Myriam, Dierk en familie

Zwijgt uw stem voorgoed?
Zijn vlees en bloed vernietigd?-
Ik zal uw graf zijn.

(Herman Van Rompuy - Haiku - Moeder)

Onze diepste gevoelens van medeleven bij het overlijden van jullie moeder.

Jean Pierre en Vera Rummens - Piers
Photo 574550De heer Hilaire Botterman
Innige deelneming vanwege Ronny Slock - Conny Schoutteet
Photo 574751De heer Jaak Van den Borre
Waarde familie van Jaak ,

namens het koor Thaleia-Kaleo onze welgemeende blijken van rouw. Jaak was in de jaren '90 gedurende 10 jaar dirigent van het koor Thaleia . We herinneren hem als een groot musicus en hij betekende voor koor en leden heel veel. We hebben samen met hem vele jaren amusement gehad , veel over muziek van hem geleerd , en hij was altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken voor het koor . Hij had altijd een vrolijke noot .Verschillende van onze leden leven momenteel mee in deze droeve dagen.

Filip Standaert , voorzitter Thaleia , mede namens alle leden van het koor.
Photo 574550De heer Hilaire Botterman
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie geliefde vader en grootvader.
Onze gedachten zijn bij jullie.
Genegen groet,
Sam Stofferis & Angela De Maegd
Photo 574751De heer Jaak Van den Borre
Lieve Jaak, je was een echte muzikale “aansteker” voor ons allen. Ik zing nog altijd in een koor. Eerst bij Oakland en de laatste jaren hadden we nog veel plezier samen in Thaleia. Ik ben blij dat ik je 3 weken geleden nog een bezoekje bracht samen met Carina en Netty van Lode. We zullen ons “Jokske” missen, wees daar maar zeker van. Je zult nog dikwijls in onze gesprekken en gedachten aanwezig zijn !! Veel liefs en sterkte voor de familie xxx Claudine, Eddy, Annelies en Sophietje.
Photo 574092Mevrouw Mathilde Van De Slijke
Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van uw ma.
Photo 574092Mevrouw Mathilde Van De Slijke
Veel sterkte bij het overlijden van uw moeder en grootmoeder.
Photo 573586De heer Georges De Deyne
Oprechte deelneming bij het overlijden van echtgenoot en vader Georges
Photo 573586De heer Georges De Deyne
Innige deelneming bij het verlies van jullie dierbare Georges
Photo 572574Mevrouw Isabelle Van de Veire
Onze oprechte deelneming, en veel sterkte.
Photo 572574Mevrouw Isabelle Van de Veire
Ons oprecht medeleven en veel sterkte bij het overlijden van uw dierbare. Rust zacht lieverd je hebt genoeg afgezien , ik zal je missen.
Photo 572574Mevrouw Isabelle Van de Veire
Onze oprechte deelneming aan de familie.
Vanwege Yves & Sabine
Photo 572574Mevrouw Isabelle Van de Veire
Moge de steun van je vrienden je troost bieden.
En goede herinneringen het verlies verzachten .
Marc Sonja en Jano