Photo 827555De heer Jules Kindts
Dag Victor , beste Jaak , Myriam , Martine. Door mijn hobby ben ik door de jaren heen jullie beter leren kennen. We hadden elkaar gisteren nog aan de telefoon , ik was nog in de kelders van toen geweest en heb er met Luc nog een Ledeganck port gedronken. Beiden onwetend van jullie verlies die ik vanmiddag pas vernam. De gezondheid is niet aan jullie zijde , toen en nu ook niet...Je ziet Jaak ; een paar maanden geleden zaten we nog op terras met zoon en kleinkinderen , ook Luc was erbij. Wat een gezellige sfeer , een perfecte weerspiegeling van de mensen die jullie zijn. Doorzetters en na tegenslag opstaan en verder doen. Het is aan velen niet gegeven. Victor , ik wist dat je papa al enkele jaren in het WZC Dr. Coppens verbleef , hij had zorgen nodig. Ik hoop dat hij de zorg en aandacht kreeg die hij verdiende en zo in vrede is kunnen gaan , naar het land over de regenboog. Men zegt wel ' tis de gang van het leven 'maar men zegt er niet bij dat de kaarten soms niet eerlijk verdeeld zijn. Wat kan je er aan doen ...niks. Toekijken , een traan laten , zo snel mogelijk de papierwinkel voor vadertje staat in orde brengen en als de stilte , het gat er is , de nood om eens te babbelen , dan moet je vaak helemaal in je eentje rouwen. Nu is deze pagina omgeslagen en het boek is geleefd. Maar kijk - als jullie er klaar voor zijn - verder , want er zijn nog boeken te beleven waarvan het einde nog lang niet is geschreven. Beste allemaal , van harte. Geert De Smedt ( de brouwerij bezige bij ).
Photo 827560De heer Fernand Braeckman
Beste familie

We bieden onze oprechte deelneming aan bij het heengaan van Fernand, een gewaardeerde collega en ook oud - leerkracht van Geert. Zijn lessen bio en chemie waren zeer verruimend !
Moge de mooie herinneringen aan jullie papa een troost zijn in deze moeilijke tijden.

Vriendelijke groeten
Geert, Ann
Gilbert
Photo 827560De heer Fernand Braeckman
We bieden onze oprechte deelneming aan aan de familie.
Photo 827555De heer Jules Kindts
Beste familie Kindts,
Ik heb de goede of slechte gewoonte om bij het ontbijt de krant uit te pluizen en als eerste bekijk ik de rouwberichten. Daar zag ik vandaag (19.06) het bericht over het heengaan van Jules.
Maar wie ben ik dan ? Ik was medestudent van Jules in de jaren 1967-1971 en leerde hem vooral kennen tijdens de licentiaatsjaren 'bestuurswetenschappen'.Jules was wat ouder dan wij jonge snaken, maar dat liet hij niet merken. Hij deed vooral mee als we na de lessen in de Universiteitsstraat de droge kost van wetten en procedures gingen doorspoelen in een van de kleinste cafeetjes 'Den Appel' op de Kalandenberg. Daar ontpopte Jules zich als een geboren humorist die meestal ook kon schaterlachen met de moppen die hij zelf vertelde of de kwinkslagen die hij bedacht.
Die onstuimige lach klinkt nog na in mijn hoofd en het siert jullie dat hij de titel 'bourgondiër pur sang' kreeg. Terecht.
Ik wens jullie sterkte bij dit afscheid maar zal niet naar het afscheid kunnen komen in Balgerhoeke.
Ik heb het rouwbericht geknipt uit de krant en op mijn prikbord gehangen.
Ik zal zaterdag aan Jules en aan jullie denken.
Courage!
Jan Van Doorslaer
Photo 827560De heer Fernand Braeckman
Onze oprechte deelneming bij uw verlies. Veel sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd.
Marc, Marleen, personeel van restaurant Stadhuis van Raverschoot
Photo 827555De heer Jules Kindts
Onze oprechte deelneming bij uw verlies. Veel sterkte toegewenst.

Marc, Marleen en personeel van restaurant Stadhuis van Raverschoot
Photo 827331De heer Roland Van den Bossche
Mijn oprechte deelneming
Vrijwilligerster avondzegen
Blij dat ik roland heb mogen kennen
Photo 827555De heer Jules Kindts
Wij bieden jullie onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van jullie dierbare pappa ,familielid.
We wensen veel sterkte en steun toe in deze moeilijke periode
Photo 827555De heer Jules Kindts
Onze christelijke deelneming bij het heengaan van uw geliefde.
Photo 827555De heer Jules Kindts
Onze. Innige deelneming bij het droevig heengaan van JULES
Photo 827555De heer Jules Kindts
Dag Victor, beste familie
Laat deze rouwbetuiging ook een dankjewel zijn , ons leven is eindig . Het leven van Julies was uitzonderlijk . Hij was iemand om naar optie kijken, iemand om in de beste beste betekenis van het woord “jaloers” op te zijn ! Jules ontmoeten deed deugd , hij straalde levensvreugde uit . Hopelijk zal zijn gedachtenis jullie, lieve familie , telkens weer opnieuw bemoedigen. Dat zal wel de mooiste manier op hem te gedenken samen . Bedankt Jules , rust zacht , Familie Hemeryck Maesen , Familie Piet Verschelde
Photo 827555De heer Jules Kindts
Onze oprechte deelneming bij het heengaan van Papa!Veel sterkte
Anneke en Dominique
Photo 827555De heer Jules Kindts
Mijn lieve Jules..mijn koekoek...wat ga ik u missen..mijne vriend! Uw plaatsje in restaurant..zal ik altijd herdenken..je was een lieverdje,ga u nooit vergeten,mijn maatje. Het ga je goed,zal u missen..veel liefs..Carine,bedankt voor de leuke momenten
Photo 827615De heer Maurits De Baets
Innige deelneming Bernice. Veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Photo 827555De heer Jules Kindts
Wij nemen innig deel, in het grote verdriet, bij het heengaan van jullie papa. Wij wensen jullie dan ook veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Photo 825848Mevrouw Georgette De Baets
Oprechte deelneming met het plotse overlijden van Georgette.
Photo 826348De heer Georges Bobelyn
Innige deelneming en sterkte in deze moeilijke periode
Photo 826348De heer Georges Bobelyn
Mijn innige en oprechte deelneming!
Photo 826348De heer Georges Bobelyn
Innige deelneming in de rouw die u treft.
Marileen en Arsène
Photo 826348De heer Georges Bobelyn
Oprechte deelneming bij het overlijden van uw vader. Veel sterkte.
Photo 826348De heer Georges Bobelyn
Veel sterkte aan de familie in deze droevige dagen. Wij gedenken George als goede vriend en fijne collega in het district Eeklo..
Photo 823100Mevrouw Diana Van Durmen
In naam van het volledige team van basisschool De Wegel wensen wij u oprecht te condoleren bij het overlijden van uw mama. Onze oprechte deelneming, Kelly Cathelijn Directeur De Wegel

Vorige rouwbetuigingen Volgende rouwbetuigingen