Priester Frank Grypdonck

Photo 612835
Woonachtig te Eeklo (9900, België)
Geboren te Gent (9000, België) op dinsdag 11 oktober 1938
Overleden te Eeklo (9900, België) op vrijdag 15 mei 2020 op 81 jarige leeftijd

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de maandag 18 mei 2020.

De rouwbetuigingen

124 rouwbetuigingen (110 privé)  

Wij bieden Ann en Luk en de ganse familie onze oprechte innige deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe!

Mario en Annemie De Moor Stoens- 26/05/2020

In deze uitzonderlijke tijd deel ik, welgemeend, in het verdriet en de rouw bij het pijnlijk afscheid van jullie broer.

Rita Van Eyck- 23/05/2020

Wij godelieve en lutgarde Vereyck bieden de familie onze oprechte deelneming aan voor het afscheid van Frank. Veel sterkte. Wij denken aan u.

Lieve en lut Vereyck- 22/05/2020

Mijn oprechte deelneming, ook ik naam van de
bewoners van Het Begijnhof .

Andrea De Rycke- 22/05/2020

Onze christelijke deelneming in de rouw bij het onverwachte overlijden van onze zeer geliefde priester Frank.
Wij zijn erg aangeslagen bij het vernemen van het overlijden. We komen al vele jaren naar de wekelijkse misviering in Avondzege op zaterdagnamiddag. Daar zorgde hij in de overvolle kapel voor een mooie misviering met een homilie waar het muisstil stil was en iedereen voldoende kracht uit haalde om een ganse week te overbruggen. Het was één grote devotie familie. Na de viering had hij een steunend woordje voor iedereen. En dan goed beschermd met fietshelm naar huis. Hij had ons allemaal gevraagd voorzichtig om te gaan met het gevaarlijke virus want de misviering kon niet meer doorgaan. In deze moeilijke coronatijden misten we onze “goede herder” en de verbondenheid met de groep waarvan hij de voorganger was. “Avondzege” zonder priester Frank zal nooit meer hetzelfde zijn en het verdriet om zijn heengaan zal diepe wonden nalaten. Maar wij zijn dankbaar om zijn vertrouwen, zijn plichtsbewustzijn, zijn zorg om eenieder en zijn steunende kracht voor alle eenzame mensen. Wij zullen de troost moeten vinden in het gebed dat wij zo vele keren samen met hem gebeden hebben. Een goede herder is thuisgekomen bij zijn Heilige Vader. God zegene en beware U. Onze oprechte steun voor de familie om dit verdriet te dragen.
Margaretha Verloock (96 jaar) dank priester Frank voor je levenslange inzet.
Simona Verloock (91 jaar) dank voor uw steun toen mijn man Medard in Avondzege was en jij een bijzondere Misviering deed in de refter voor ons 65ste huwelijksjubileum. De wekelijkse zaterdagmiddag was een helend mecdicijn.
Rust Zacht jou taak op deze wereld is volbracht. Wij zijn dankbaar maar heel verdrietig.

Margareta Verloock, Simona Verloock,Sierens Frieda Familie SIERENS- 20/05/2020